Regulamin
Wstęp
Regulamin opracodawcach.pl jest zakresem praw i obowiązków użytkowników tego serwisu, jak również określa funkcjonowanie portalu znajdującego się pod domeną opracodawcach.pl.

Definicje:
opracodawcach.pl – portal internetowy funkcjonujący pod domenę internetową www.opracodawcach.pl.
Administrator – występuje jako przedstawiciel opracodawcach.pl, jak również posiada pełne funkcje i narzędzia zarządzania pozwalające na sprawne funkcjonowanie serwisu.
Użytkownik – osoba która prawidłowo wypełniła formularz rejestracyjny, i dokonała pełnej aktywacji konta. Każdy użytkownik ma możliwość wglądu, poprawy, jak również usunięcia swojego konta. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna jak i podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
Pracodawca – przedsiębiorstwo (potocznie firma), które w serwisie jest dodawane jak i oceniane przez użytkowników.
Ocena – waga (od 1 do 10) jaką nadają użytkownicy kategoriom pod którymi oceniany jest pracodawca.
Ocena ogólna – średnia arytmetyczna wszystkich kategorii oceny pracodawcy.
Najlepszy pracodawca – jest to pracodawca którego średnia arytmetyczna jest najwyższą wartością w populacji pozostałych.
Konto – miejsce udostępniane w serwisie, dla każdej osoby która dokonała rejestracji. Posiadanie konta umożliwia wykonywanie m.in. takich funkcji jak: dodawanie pracodawcy do bazy danych, ocenianie pracodawcy, pisanie komentarzy i uczestnictwo w dyskusjach na forum.
Profil – miejsce w którym znajdują się dane wpisywane podczas rejestracji i informacje dodatkowe o użytkowniku. Użytkownik ma możliwość edycji danych tam zamieszczonych.
Profil pracodawcy – podstrona serwisu na której znajdują się podstawowe informacje o wybranym pracodawcy, jak również oceny i komentarze na jego temat.Zasady ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu społecznościowego opracodawcach.pl.
2. Każda osoba korzystająca z serwisu potwierdza iż treść niniejszego regulaminu jest jej znana.Rejestracja i konto
1. Rejestracja to wypełnienie formularza znajdującego się na stronie http://www.opracodawcach.pl/register
2. Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia formularza rejestracyjnego i profilu zgodnie z prawdą. Aby korzystać z portalu należy wypełnić wszystkie wymagane pola.
3. W przypadku stwierdzenia podania przez użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator ma prawo do wezwania użytkownika w celu usunięcia niezgodnych informacji, zablokowania lub skasowania konta użytkownika.
4. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania danych swojego Profilu.
5. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Zabrania się ponownej rejestracji, udostępniania swego konta innym osobom, czy też korzystania z kont innych osób.
6. Każdy użytkownik ma możliwość wglądu, poprawy, jak również usunięcia swojego konta.
7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie poprzez konto pocztowe jak i korespondencję wewnętrzną portalu informacji systemowych i marketingowych. Jednocześnie użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od innych użytkowników.
8. Wysyłanie przez użytkownika wiadomości do innych użytkowników w ilościach i treści świadczącej o tym iż może być to SPAM jest zabronione i łączy się z usunięciem konta.
9. Użytkownik na swoim profilu może zamieszczać zdjęcia przedstawiające jego osobę jak również logo firmy w przypadku gdy użytkownikiem jest pracodawca. W przypadku innych zdjęć konto zostanie zablokowane lub skasowane.
10. Użytkownik wyraża zgodę na publiczne prezentowanie danych wprowadzonych podczas rejestracji jak również w profilu.
11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, a w szczególności za pisanie nieprawdy, używanie treści wulgarnych, obrażających, lub też niezgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. Za działania tego typu użytkownik może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.Ocenianie i dodawanie pracodawców
1. Każdy użytkownik ma możliwość oceny tego samego pracodawcy tylko jeden raz.
2. Użytkownik serwisu oceniając pracodawcę i pisząc komentarze na jego temat jest zobowiązany do zachowania jak największej dokładności, rzetelności jak również obiektywności swojego działania. Za pisanie nieprawdy i działanie na szkodę konkretnego podmiotu użytkownik może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
3. Użytkownik dodając dane pracodawcy do bazy danych, jest zobowiązany do uprzedniego sprawdzenia prawidłowości tych informacji ze stenem rzeczywistym, jak również zobowiązany jest do sprawdzenia czy dodawany przez niego pracodawca nie figuruje już w bazie portalu poprzez funkcję „znajdź pracodawcę”.Komentarze i Forum
1. Zakazane jest pisanie komentarzy, postów zawierających treści wulgarne, obrażające, lub też niezgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
2. Użytkownik przed umieszczeniem pytania na forum zobowiązany jest do sprawdzenia czy taki ów już nie istnieje.
3. Zabrania się nagminnego umieszczania adresów internetowych (linków) do tych samych stron, jak również całkowicie jest to zabronione jeśli link prowadzi do stron niezgodnych z prawem.Wyłączenie odpowiedzialności
1. opracodawcach.pl nie ponosi odpowiedzialności za oceny, komentarze, posty wystawiane przez użytkowników portalu. Zastrzega sobie przy tym prawo do usuwania, redagowania, skracania tekstów zabronionych przez prawo, obrażających osoby trzecie, wulgarnych, lub w każdy inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
2. Serwis opracodawcach.pl nie identyfikuje się jak i nie utożsamia się ze wszystkimi treściami znajdującymi się w portalu.
3. opracodawcach.pl nie może zagwarantować, ciągłości czy też bezbłędności (technicznych, merytorycznych) funkcjonowania portalu.Postanowienia końcowe
1. Za nie stosowanie się do regulaminu, opracodawcach.pl może zablokować konto użytkownika.
2. opracodawcach.pl zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
3. Wgląd do regulaminu jest stały, a jego aktualna forma znajduje się zawsze na stronie www.opracodawcach.pl/regulamin.

Ostatnia zmiana regulaminu dnia: 27.10.2008