Dobrze wiedzieć

Zaufanie do instytucji, której klienci powierzają swoje oszczędności oraz atrakcyjniejsze ale pewne oprocentowanie to główne powody, dla których klienci decydują się na oszczędzanie na lokatach długoterminowych. Za ich popularnością przemawia również to, że nie wymagają one od klientów śledzenia sytuacji na rynku finansowym i wybierania nowej oferty lokat co kilka miesięcy.

Obecnie największymi wygranymi są klienci, którzy w latach 2011 - 2013 założyli lokatę kilkuletnią. We wspomnianym okresie banki oferowały klientom oprocentowanie depozytów rzędu 6-7%. W tym czasie bardzo podobne oprocentowanie można było uzyskać na depozytach krótkoterminow ... Więcej ››

Czy wiesz że ?
Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia, (Art. 185. § 2).
Ranking
Więcej ››