Dobrze wiedzieć
Badania rynku to proces zbierania cennych informacji, na podstawie których można określić, czy istnieje popyt na proponowany produkt lub usługę. Badania stanowią punkt wyjścia do planowania działalności przedsiębiorstwa. Informacje zebrane w czasie badań pomagają przedsiębiorcom w podejmowaniu korzystnych decyzji biznesowych. Wiedząc, co lubią i czego oczekują klienci, można stworzyć optymalną ofertę odpowiadającą pragnieniom konsumentów.

Opinie o firmie można znaleźć na: http://forum-przedsiebiorstwa.pl/off-topic/praca-w-pbr-media-opinie/

Jaki jest najbardziej popu ... Więcej ››
Czy wiesz że ?
Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat, (Art. 205. § 2).
Ranking
Więcej ››