Dobrze wiedzieć
Czy wiemy z czego składa się nasze w pocie czoła wypracowane wynagrodzenie? Pewne jego składowe pracodawca ma obowiązek nam wypłacić, inne zależą od jego dobrej woli albo jakości wykonanej przez nas pracy. Od całości, chcąc nie chcąc, musimy odprowadzić podatki i składki. Dociekliwi mogą skorzystać z narzędzia internetowego, które pozwoli im rozłożyć ich pensję na składniki pierwsze.

Z czego składa się wypłata?
Zgodnie z Kodeksem Pracy wynagrodzenie składa się z dwóch części. Część obligatoryjna to obowiązkowe stawki należne za określoną pracę lub piastowane stanowisko. O przyznaniu wynagrodzenia fakultatywnego - nieobowiązkowego - dec ... Więcej ››

Czy wiesz że ?
Na podstawie Art. 25 § 2. umowa o pracę na okres próbny może zostać zawarta tylko jeden raz a okres jej trwania nie może przekroczyć 3 miesięcy.
Ranking
Więcej ››