Dobrze wiedzieć
Życie w mieście jest marzeniem wielu ludzi. Im większe miasto, tym większe możliwości, lepsza praca, lepsze zarobki i rozwój. To idealne miejsce dla wszystkich, którzy chcą robić karierę i rozwijać się. Nic dziwnego, że do miast ściągają miliony młodych ludzi, tu zakładają rodziny. Miasto daje wiele korzyści, ale nie wpływa dobrze na zdrowie, ani psychiczne a fizyczne.

Negatywne oddziaływanie miasta


Ludzie coraz mocniej oddalają się od natury, podczas gdy jeszcze sto lat temu prawie cała ludzkość żyła w okolicy lasów, wody, lub gór. Dziś coraz większy odestek, szacuje się, że około trzech miliardów ... Więcej ››

Czy wiesz że ?
Pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, (Art. 205. § 4).
Ranking
Więcej ››