Dobrze wiedzieć

| 2009-04-17

Wyniki Badania Najlepsi Pracodawcy 2009

Hewitt Associates, firma doradcza i outsourcingowa, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, ogłosiła wyniki czwartej edycji Badania Najlepsi Pracodawcy (Best Employers Study) w Polsce. W tegorocznej edycji Badania udział wzięło aż 126 firm reprezentujących różne branże, skale działania i regiony. Zwycięzcą w kategorii dużych firm została Quintiles Poland, a w kategorii małych i średnich - EMC Computers Systems Poland.

BNP, obok wyłonienia Najlepszych Pracodawców, ma na celu zbadanie aktualnych postaw i opinii pracowników, jak również trendów na rynku pracy. Tegoroczne wyniki Badania potwierdzają zmiany na rynku pracy, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich miesięcy. Odpowiedzi respondentów wskazują na wzrost poziomu zaangażowania zarówno wśród pracowników
(z 43% w roku ubiegłym do 48% obecnie), jak i wśród najwyższej kadry zarządzającej (z 71% do 78%). Jednocześnie zaobserwowano zwiększoną lojalność pracowników względem pracodawców oraz większą obawę o utrzymanie swojego miejsca pracy.

"Ogólny wzrost zaangażowania jest po części rezultatem zwiększonej dbałości o pracowników, jaka miała miejsce w ubiegłym roku. Zaobserwowaliśmy również, że w okresie presji na zwiększanie efektywności i cięcie kosztów pracownicy czują się silniej motywowani przez organizację do dawania z siebie znacznie więcej, niż w czasach prosperity. Firmy, które zainwestowały w swoich pracowników, mają teraz cenny atut w postaci zaangażowanego zespołu, gotowego wspierać organizację nawet, kiedy jest trudno " – mówi Magdalena Warzybok, Menedżer Projektu Badania Najlepsi Pracodawcy.

"Cechą charakterystyczną Najlepszych Pracodawców jest ponadprzeciętny poziom zaangażowania ich pracowników. Jak wskazuje badanie, bezpośrednio przekłada się to na silniejszą dynamikę wzrostu przychodów i ich wysokość w przeliczeniu na zatrudnionego pracownika. Najlepszych Pracodawców cechuje także wysoka efektywność operacyjna ich organizacji i procesów, co w powiązaniu z wysokim zaangażowaniem może tworzyć przewagę konkurencyjną" – dodał Edward Stanoch, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Hewitt Associates.

NAJLEPSI PRACODAWCY 2009

Kategoria: Duże Firmy

1. Quintiles Poland (branża: badania kliniczne)
2. ZPC Mieszko S.A. (branża: FMCG)
3. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (branża: Finanse i ubezpieczenia)
4. Hilti (Poland) Sp. z o.o. (branża: budowlana)
5. ex aequo (Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. , Microsoft Sp. z o.o., Blue Media S.A.)

Kategoria: Małe i Średnie Firmy

1. EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o. (branża: IT)
2. Toyota Katowice (M.G. CENTRUM Sp. z o.o.) (branża: motoryzacja)
3. Dom mediowy Starcom (branża: Media, reklama, marketing)
4. EKOPLON S.A. (branża: Produkcja)
5. Apreo Logistics S.A. (branża: Transport, spedycja, logistyka)


Kluczowe spostrzeżenia dotyczące polskiego rynku:

Widoczne przesunięcie z rynku pracownika do rynku pracodawcy
Wyniki tegorocznego Badania wskazują na rosnącą lojalność pracowników wobec swoich pracodawców. Zatrudnieni rzadziej teraz myślą o zmianie miejsca pracy, a znacznie częściej obawiają się jego utraty. W porównaniu do poprzedniej edycji Badania spadła liczba osób uważających, że szybko (w ciągu kilku tygodni) mogłyby znaleźć nową pracę (z 56% w 2008 do 42 % w 2009).


Liderzy mobilizują się w trudniejszych czasach
Wzrost zaangażowania wśród najwyższej kadry zarządzającej u Najlepszych Pracodawców do 99% wskazuje, że turbulencje gospodarcze podziałały na zarządy mobilizująco. O 12 punktów procentowych wzrosło też przekonanie najwyższej kadry, że sukces organizacji jest odzwierciedleniem ich zdolności przywódczych, co jest jednym z najwyższych wzrostów
w porównaniu do ubiegłorocznego Badania.


Najlepsi Pracodawcy mają efektywne organizacje
Jedynie 39% pracowników oceniło pozytywnie efektywność procedur i procesów funkcjonujących w firmie. Pracownicy Najlepszych wypowiadają się na ten temat znacznie lepiej. Aż 63% pracowników Najlepszych stwierdziło, że w ich firmach procedury i praktyki zarządzania wspierają osiąganie celów firmy. Ponad połowa respondentów badania oceniła, że ich organizacja posiada potencjał do poprawy efektywności pracy (55%). Co ciekawe aż 65% pracowników Najlepszych Pracodawców uznało, że ich firma może podnieść efektywność pracy. Doskonalenie organizacji, poszukiwanie usprawnień jest domeną firm osiągających ponadprzeciętne wyniki.

Badanie Najlepsi Pracodawcy 2009 zostało przeprowadzone w Polsce już po raz czwarty.
W Badaniu udział wzięło 126 firm (prawie 25% więcej niż w roku ubiegłym) łącznie ponad 111.000 pracowników. 48 % uczestników Badania to duże firmy, zaś 52 % to firmy małe
i średnie, stąd tegoroczne wyniki badania prezentowane są w tych dwóch kategoriach.
Badanie kwestionariuszowe przeprowadzone zostało na reprezentatywnej grupie 36 746 pracowników firm w nim uczestniczących, ponadto 849 kwestionariuszy zostało wypełnionych przez członków najwyższej kadry zarządzającej. Pracownicy oceniali swoich pracodawców, uwzględniając między innymi stwarzane przez firmę możliwości rozwoju, politykę i praktyki organizacyjne, relacje wewnątrz firmy, równowagę między życiem osobistym a pracą oraz warunki sprzyjające samorealizacji.

BNP 2009 zorganizowane zostało przez Hewitt Associates przy współpracy z Gazetą Praca i gazetapraca.pl oraz Partnerami: Harvard Business Review, Pulsem Biznesu, Newsweek, Forbes, TVN CNBC Biznes, Radiem PIN oraz Serwisem HR.

Zobacz także:
›› Badanie Najlepsi Pracodawcy w Polsce już po raz czwarty
›› Zdobywanie informacji na temat pracodawcy
›› Wyniki Badania Najlepsi Pracodawcy w Europie Środkowo-Wschodniej

 Drukuj   Zapisz do pdf   Wyślij znajomemu

Komentarze:

Brak komentarzy